Predbežná správa zbierky „Údržba bežkárskych tratí na kopaniciach“

(zima 2014/15)

 

Registrované číslo zbierky: 000 – 2014 – 023389

Názov organizácie: Kopanice v pohybe

Sídlo: Brestovec 273,  907 01 Brestovec

IČO: 42283604

Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Kňazský

www.kopanicevpohybe.sk

Názov banky: Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu: 5060587969/0900

 

Predkladáme Vám predbežnú správu zbierky podľa § 13, odsek 2, zákona č. 162/2014 Z.z.:

  • a) Prehľad vykonávania zbierky

Zbierku sme vykonávali  jediným spôsobom: od 1.11.2014 do 30.4.2015 prostredníctvom  darcovských správ SMS (cez projekt Fóra donorov – Projekt DMS). V súlade so zmluvou s Fórom donorov bola zriadená stránka www.kopanicevpohybe.sk, s informáciami o zbierke a jej podmienkach. Na propagáciu zbierky bol použitý i facebook a upozorňovacie tabule umiestnené priamo na bežkárskych tratiach.

  • b) Prehľad hrubého výnosu zbierky z darcovských správ SMS:

Hrubý výnos zbierky bol 702,72 € (366 SMS), dokladom je bankový výpis v prílohe.

Dátum platby na účet oz Platba v € Počet SMS
27.3.2015 5,76 3
14.4. 1,92 1
21.4. 24,96 13
12.5. 9,60 5
19.6. 599,04 312
3.7. 59,52 31
31.8. 1,92 1
Darcovské SMS spolu 702,72 366
Úroky na účte 0,02
HRUBÝ VÝNOS SPOLU    702,74

 

  • c) Bankový výpis osobitného účtu k zbierke – samostatná príloha.